דלג לתוכן הראשי

מילפרו כלב 12.5 מג MILPRO 125 MG

  • מק"ט : K49TCQXDT8
  • 35.00
אזל המלאי עבור /

תיאור:

המחיר לטבליה 1 
חייב במרשם רופא 
מילפרו 5.12 מ"ג / 125 מ"ג וטרינרי טבליות מצופות לכלבים 1 )שם התרופה, צורתה והחוזק: שם התרופה: מילפרו 5.12 מ"ג / 125 מ"ג וטרינרי הצורה: טבליות מצופות 2 )החומר הפעיל וכמותו ביחידת מינון: החומרים הפעילים וכמותם בכל טבליה: מילבמיצין אוקסים 5.12 מ"ג )mg 5.12 Oxime Milbemycin )ו- )Praziquantel 125 mg( ג"מ 125 פראזיקוונטל לרשימת חומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 13. קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא הוטרינר או אל הרוקח. 3 )למה מיועדת התרופה? התרופה מיועדת לכלבים, לטיפול בזיהום משולב של תולעי סרט )צסטודות( ותולעים עגולות )נמטודות( של הזנים הבאים: - תולעי סרט )Cestodes :)דיפילידיום קאנינום )caninum Dipylidium ,)זנים של טאניה ) Taenia species ,)זנים של אכינוקוקוס )species Echinococcus )וזנים של מזוצסטואידים ) Mesocestoides .)species - תולעים עגולות )Nematodes :)אנסילוסטומה קאנינום )caninum Ancylostoma ,)טוקסוקארה קאניס ,)Trichuris vulpis( וולפיס טריכוריס( Toxascaris leonina( לאונינה טוקססקריס(, Toxocara canis( טלזיאה קליפדה )callipaeda Thelazia ,)קרנוסומה וולפיס )הקטנת מידת הזיהום( ] vulpis Crenosoma infection of level the of reduction ]– ואנגיוסטרונגילוס וואסורום )הקטנת מידת הזיהום הנגרם ע"י טפילים לא בוגרים בשלב L5 וע"י טפילים בוגרים( ] the of reduction – vasorum Angiostrongylus .]level of infection by immature adult (L5) and adult parasite stages - ניתן גם להשתמש בתרופה למניעת מחלת תולעת הלב )Heartworm )הנגרמת ע"י דירופילאריה אימיטיס )immitis Dirofilaria ,)כאשר יש צורך בטיפול משולב גם כנגד תולעי סרט. קבוצה תרפויטית: - מילבמיצין אוקסים )Oxime Milbemycin )שייך לקבוצות הלאקטונים המאקרוציקליים ) Macrocyclic lactones .)חומרים אלו משפיעים על מאזן הכלור בתאי התולעים והטפילים וגורמים למותם. - פראזיקוונטל )Praziquantel )הינו נגזרת של איזוקווינולין ) isoquinoline-pyrazino Acylated derivative .)החומר משפיע על מאזן הסידן בתאי התולעים והטפילים וגורם למותם. 4 )התוויות נגד: אין להשתמש בתרופה:  אם הכלב רגיש )אלרגי( לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. החומרים הפעילים מופיעים בסעיף 1 והמרכיבים הנוספים מפורטים בסעיף 13.  בכלבים השוקלים פחות מ- 5 ק"ג. 5 )תופעות לוואי: כמו לכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהכלבים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן והכלב לא יסבול מאף אחת מהן. תופעות לוואי נדירות מאוד: אדישות, עייפות יתר, רעד שרירים, חוסר שליטה בשרירים, הקאה, הזלת ריר מהפה, שלשול, ציימנות )אנורקסיה(. עמוד 2 מתוך 4 אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר הכלב סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא הוטרינר. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות )il.gov.health.www )המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/ 6 )חיות מטרה: התרופה מיועדת לשימוש בכלבים בלבד. 7 )צורת המתן ומינון לבעל החיים: תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא הוטרינר. עליך לבדוק עם הרופא הוטרינר או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא הוטרינר בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. צורת המתן: טבליות לבליעה. מינון: על מנת לדייק במינון חשוב לשקול את הכלב. המנה המינימלית המומלצת הינה מילבמיצין אוקסים 5.0 מ"ג ג"ק לכל( Praziquantel 5 mg/kg BW( ג"מ 5 פראזיקוונטל- ו( Milbemycin Oxime 0.5 mg/kg BW( משקל גוף של הכלב, במתן חד פעמי. המינון המקובל לפי משקל הוא: כלב במשקל 25-5 ק"ג: טבליה אחת. כלב במשקל 50-25 <ק"ג: שתי טבליות. כלב במשקל 75-50 <ק"ג: שלוש טבליות. תדירות המתן: יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא הוטרינר.  כאשר יש צורך בטיפול בתולעי סרט וגם בטיפול מניעתי בתולעת הלב )Heartworm :)ניתן לתת את התרופה כטיפול משולב לשני הזיהומים במקום טיפול עם תרופה אחרת עבור מניעת תולעת הלב.  טיפול בתולעי נמטודות מזן אנגיוסטרונגילוס וואסורום )vasorum Angiostrongylus :)בזיהום יחיד, הטיפול מצריך מתן תכשיר המכיל מרכיב יחיד של מילבמיצין אוקסים, פעם בשבוע למשך 4 שבועות. בזיהום משולב עם תולעי סרט, מומלץ לתת מנה ראשונה של התרופה הזאת )מילפרו( ואח"כ להמשיך בעוד 3 מנות של תרופה המכילה רק מילבמיצין אוקסים במינון הנדרש.  באזורים עם נגיעות של תולעי נמטודות מזן אנגיוסטרונגילוס וואסורום ונגיעות של תולעי סרט, מתן של התרופה כל 4 שבועות תמנע התפתחות התולעים והטפילים בכלב.  טיפול בתולעים עגולות מהזן callipaeda Thelazia :בזיהום יחיד הטיפול מצריך מתן תכשיר המכיל מרכיב יחיד של מילבמיצין אוקסים. התכשיר ניתן פעמיים בהפרש של 7 ימים. בזיהום משולב עם תולעי סרט, ניתן להחליף את הטיפול בתכשיר המכיל מרכיב פעיל יחיד, בתכשיר זה )מילפרו(. טיפול חוזר בכלב: ייקבע ע"י הרופא הוטרינר בהתאם להערכת הסבירות להימצאות נגיעות או להידבקות חוזרת של הכלב בתולעים ובטפילים. אין לתת התרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נותן את התרופה לכלב. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא הוטרינר או ברוקח. 8 )אופן השימוש בתרופה:  יש לתת לכלב את הטבליה עם מזון או אחרי ארוחה.  הטבליות בטעם בשר וטעימות לרוב הכלבים.  בדרך כלל הכלב יסכים לבלוע את הטבליה גם ללא ארוחה.  אין לחצות את הטבליות. 9 )זמן המתנה: עמוד 3 מתוך 4 זמני המתנה לפני שחיטה: לא רלבנטי. התרופה מיועדת לכלבים בלבד. 10 )אזהרות:  אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחית המטרה: יש לשים לב למינון בטיפול בכלבים מזן קולי )Collie ) וזנים דומים. זנים אלה בעלי טווח טיפולי צר יותר בתרופה ולכן יש להקפיד על המינון המומלץ ולעקוב אחר מצב הכלב. יש חוסר מידע לגבי מתן התרופה לגורים של זנים אלו. תסמינים קליניים בזן זה דומים לתסמינים שנצפו באוכלוסיית הכלבים הרגילה.  טיפול בכלבים עם זיהום גבוה של זני נמטודות בשלב חיים מוקדם )Microfilariae )עלול לגרום לסימנים של רגישות יתר, כגון: רקמה רירית חיוורת )בפה, באף, וכד'(, הקאה, רעד, נשימה מואצת או ריור. אלו נגרמים כתוצאה מהפרשה לדם של חלבונים שונים מזני הנמטודות שמתות. לכן השימוש בתרופה אצל כלבים עם זיהום גבוה של זני נמטודות בשלב חיים מוקדם לא מומלצת.  התרופה לא מומלצת לכלבים הסובלים מתשישות קשה או מבעיות חמורות בתפקוד הכליות או הכבד, מאחר ולא נעשו מחקרים על קבוצות אלו. על הרופא הוטרינר המטפל לשקול את הסיכון לעומת התועלת בשימוש בתרופה זו במקרים אלה.  טיפול בזיהום משולב של תולעי סרט ותולעים עגולות אצל כלבים מתחת לגיל 4 שבועות בדרך כלל אינו נדרש, שכן כלבים בקבוצת גיל זו לרוב לא סובלים מנגיעות בתולעי סרט.  אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים: אצל כלב שהיה באזור הנגוע בתולעת הלב, יש להיוועץ ברופא וטרינר טרם תחילת הטיפול בתרופה, על מנת לשלול המצאות זיהום מקביל בתולעת הלב )immitis Dirofilaria .)במידה וקיים זיהום מקביל בתולעת הלב יש ראשית לטפל בזיהום זה ורק לאחר מכן להתחיל טיפול בתכשיר מילפרו.  על מנת להשיג יעילות טיפול כנגד התולעים והטפילים למשך זמן, יש לקחת בחשבון מידע אפידמיולוגי מקומי וכן את סביבת המחיה של הכלב. יש להיוועץ עם גורמים מקצועיים לגבי האמצעים שיש לנקוט על מנת למנוע הדבקה חוזרת של הכלב.  שימוש תכוף בתרופה עלול לגרום להתפתחות עמידות של התולעים והטפילים לחומרים הפעילים.  אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתרופה: תולעי סרט מזני אכינוקוקוסיס )species Echinococcosis )מהווים סכנה לאדם. במקרה של נגיעות הכלב בזן זה, יש לפעול על סמך הנחיות ייחודיות לטיפול ומעקב בבעל החיים ולשמירה על בטחון האדם המטפל. יש להיוועץ עם מוסדות או מומחים לפרזיטולוגיה. כאשר הכלב שהה באזור הנגוע בתולעי סרט מזני אכינוקוקוסיס ) Echinococcosis species ,)יש להיוועץ עם רופא וטרינר. על מנת למנוע מילדים גישה לתרופה, יש להוציא בכל פעם רק טבליה אחת מהאריזה. לאחר הוצאת הטבליה יש להחזיר את המגש )"הבליסטר"( עם יתרת הטבליות לאריזת הקרטון. אם בטעות בלע אדם מן התרופה, במיוחד אם מדובר בילד, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתרופה.  הריון והנקה: התרופה נבדקה ונמצאה בטוחה למתן בזמן הריון והנקה.  תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות: לא ידועות. ניתן להשתמש בתרופה זו ביחד עם תרופות המכילות את החומר הפעיל סלאמקטין )Selamectin.) אם הכלב מקבל, או אם הכלב קיבל לאחרונה, תרופות אחרות ותכשירים אחרים )לרבות תכשירים לטיפול בטפילים חיצוניים או פנימיים( ספר על כך לרופא הוטרינר או לרוקח.  מינון יתר: לא נצפו סימנים נוספים מעבר לנצפה במתן של התרופה במינונים המומלצים.  חוסר התאמה )Incompatibility :)לא ידוע. 11 )הוראות אחסון:  מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.  אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )Date. Exp )המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.  תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 30C. 12 )הוראות בדבר השמדת התרופה / שאריות התרופה בתום השימוש:  התרופה רעילה לדגים ולבעלי החיים במים.  אין להשליך את התרופה בשירותים, למקורות מים, למערכת הביוב או עם האשפה הביתית. יש להקפיד שהתרופה והאריזה הריקה שלה לא תבוא במגע עם מקורות מים. עמוד 4 מתוך 4  שאל את הרוקח שלך או את הרופא הוטרינר שלך איך להיפטר מתרופות שפג תוקפן או שאינן נדרשות יותר. צעדים אלו יעזרו לשמור על איכות הסביבה. 13 )מידע נוסף:  נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים הבאים: Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Lactose Monohydrate, Pregelatinized Starch, Povidone, Magnesium Stearate, Silica Hydrophobic Colloidal, Purified Water, Poultry Liver Powder, Hypromellose, Macrogol Stearate.  כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: התרופה נראית כטבליה מצופה, עגולה, קמורה משני צידיה, בעלת צבע אפרפר-צהוב )צבע בז'( עד חום חלש. הטבליה בטעם בשר.  הטבליות ארוזות במגשי פלסטיק )"בליסטרים"(, אשר ארוזים בקופסאות קרטון.  גודל האריזה: התרופה מסופקת באריזות קרטון המכילות מגש/י פלסטיק עם 2 ,4 ,24 או 48 טבליות.  מספר מגשי הפלסטיק בכל אריזת קרטון עשוי להשתנות לפי גודל האריזה.  על אריזת הקרטון מופיע מספר הטבליות שבאריזה.  לעיתים לא כל האריזות משווקות.  בעל הרישום: וטמרקט בע"מ, דרך החורש , 23 פארק תעשיה חבל מודיעין יצרן: וירבאק, קארוס, צרפת. לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, המידע בעלון זה מיועד לבני שני המינים. התרופות מיועדות לכלבים ולכלבות. מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00.34768.10.159 נערך ביוני 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
יצרן VIRBAC SA., FRANCE
התמונות להמחשה בלבד  
זמן אספקה ותנאי רכישה:

משלוח חינם באזור השרון והמרכז (בין חדרה לגדרה לא כולל מחוז ירושלים) עד 3 ימי עסקים.
*שימו לב לכל שאר האזורים בארץ ישלחו תכשירים בלבד!
*צפונית לחדרה דרומית לגדרה ומחוז ירושלים - תכשירים בלבד ישלחו בדואר רשום ללא עלות נוספת.

מדיניות החזרת מוצרים:

ניתן להחזיר מוצרים אשר לא נפתחו, בתוך 14 יום, באריזתם המקורית ובכפוף לתשלום דמי ביטול עסקה על פי החוק.
הלקוח ישא בעלות המשלוח של המוצר בעת החזרה, למעט אם נובע מפגם מהותי במוצר.

תגובות:


1. תנאי רכישה באתר:
האתר מאפשר רכישה באמצעות כרטיס אשראי בצורה מאובטחת ו/או בעסקה טלפונית.

2. זמן אספקה ומשלוח:
משלוח חינם באזור השרון והמרכז עד 3 ימי עסקים.
*שימו לב לכל שאר האזורים ישלחו תכשירים בלבד!
צפונית לחדרה ודרומית לגדרה - לתכשירים בלבד ישלחו בדואר רשום ללא עלות נוספת.


3. החזרות וביטולי עסקה:
ניתן להחזיר מוצרים אשר לא נפתחו, בתוך 14 יום, באריזתם המקורית ובכפוף לתשלום דמי ביטול עסקה על פי החוק.
הלקוח ישא בעלות המשלוח של המוצר בעת החזרה, למעט אם נובע מפגם מהותי במוצר.
על מוצרי מזון יבשים ישנה אחריות לשימוש עד 25% מהכמות המקורית של האריזה.
במקרים בהם התבצעה הזמנה של מוצר/מוצרים באתר אשר אזל המלאי שלהם, אנו רשאים להתקשר למבצע ההזמנה ולהציע לו מוצרים אחרים דומים או שווי ערך ואם הלקוח לא יהיה מעוניין בהם. יבוצע זיכוי של ההזמנה לכרטיס האשראי של הלקוח.

4. מדיניות פרטיות:
א. הקדמה
הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
ב. קרדיט
המסמך הזה נוצר בעזרת תבנית של SEQ Legal (seqlegal.com) ושונתה על ידי Website Planet (www.websiteplanet.com)
ג. איסוף פרטים אישיים
ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:
מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;
מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.
לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו
ד. שימוש בפרטים האישיים שלכם
בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:
ניהול האתר והעסק שלנו;
התאמה האישית של האתר עבורכם;
לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;
אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;
שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);
שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);
אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);
ושימושים אחרים.
אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.
ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.
אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.
ה. חשיפת פרטים אישיים
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:
לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.
ו. העברות נתונים בינלאומיות
ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.
ז. שמירת פרטים אישיים
סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ז-2, לרוב אנו נמחק נתונים אישיים הנמצאים בקטגוריות המפורטות מטה בתאריך/שעה המפורטים מטה:
סוג הנתונים האישיים יימחק בתוך 7 ימי עסקים מבקשתכם ועד 14 ימי עסקים.
על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).
ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם
אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).
ט. תיקונים
אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.
י. הזכויות שלכם
אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:
אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם
אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.
אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.
בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
יא. אתרים צד ג’
האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
יב. עדכון מידע
אני הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.
יג. עוגיות
האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. {בחרו בניסוח המדויק אנחנו משתמשים רק בעוגיות פעולה / רק בעוגיות עיקשות / גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.}
השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};
רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”
לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );
בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.